Odzież bhp międzyrzecz

BHP zakładu pracy

W celu ochrony pracownika na stanowisku stworzono kodeks BHP (BHP – skrót od „Bezpieczeństwo i higiena pracy). Dbałość o to, by zakład realizował główne wymogi BHP leży w gestii pracodawcy. Powinien on zatroszczyć się o szkolenia swoich pracowników i o to, żeby były one przeprowadzane punktualnie (niedostatek szkolenia BHP uniemożliwia pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków, a w razie inspekcji na szefa pozostałaby narzucona ogromna grzywna, gdyż nie ma on prawa dopuścić do pracy człowieka, który nie posiada obecnego oraz aktualnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Większe firmy przeważnie mają swoich etatowych inspektorów BHP i to oni pilnują, aby wszyscy zatrudnieni w firmie ludzie mieli aktualne a także ważne szkolenia. Dbają dodatkowo o odzież BHP (na przykład uniformy, rękawice – jeśli styl pracy takowych żąda, kaski, akcesoria ochraniające głowę, obuwie robocze wzmocnione metalowymi noskami w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa uszkodzenia stopy przez wózek widłowy czy też paletę) a także zabezpieczenia w postaci stoperów, nauszników a także wygłuszających słuchawek w miejscach o wzmożonym hałasie (na przykład niedaleko niektórych maszyn wytwórczych). W gestii inspektora BHP leży też troska o drogi ewakuacyjne (powinny być drożne, niczym zablokowane a w dodatku umożliwiające przypuszczalną skuteczną ewakuację w momencie zagrożenia, na przykład pożaru) oraz o stosowną ilość gaśnic rozlokowanych w przeróżnych punktach zakładu – zarówno kwestię ilości, jak i rozmieszczenia określają odpowiednie rozkazy kodeksu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli niespodziana zewnętrzna kontrola wykaże niepoprawności w działaniu zakładu pracy, do odpowiedzialności pociągnięty pozostanie jego właściciel, nie zaś pracownik przez niego inspektor. Może on tylko we własnym zakresie wyciągnąć konsekwencje służbowe względem osoby, która zaniedbała swoje obowiązki, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Inspekcja może sprawić krótkotrwałe zablokowanie pracy w firmie – na ogół do momentu dostosowania go do aktualnych przepisów. Inspektor prowadzi dodatkowo dokumentację odnośnie do wszystkich wypadków przy pracy, które zdarzyły się w danej firmie. Każdy przypadek potrzebuje wyznaczenia komisji powypadkowej, która sporządzi akuratny raport wzbogacony o zeznania świadków zdarzenia. Nieduże zakłady rzadko decydują się na zaangażowanie etatowego eksperta, dlatego, że jest to dla nich nieopłacalne. Mogą oni zaś skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która zagwarantuje całościową obsługę firmy w obrębie bezpieczeństwa a przy tym higieny pracy. W skład ich usług wnikają dodatkowo okresowe szkolenia dla pracowników.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

YOU MAY LIKE